23 marca 2017

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku

Załączniki

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku
Data: 2021-05-21, rozmiar: 418 KB
Oświadczenie o niekaralności - wzór
Data: 2018-10-17, rozmiar: 268 KB
Karta wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 390 KB
Dziennik zajęć - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 742 KB
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Data: 2021-09-23, rozmiar: 615 KB