23 marca 2017

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku

Załączniki

Dz.U. 2019 poz. 1481 - ustawa o systemie oświaty
Data: 2019-12-05, rozmiar: 1 MB
Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku
Data: 2019-12-13, rozmiar: 432 KB
Oświadczenie o niekaralności - wzór
Data: 2018-10-17, rozmiar: 268 KB
Dziennik zajęć - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 742 KB
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 774 KB
Karta wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 390 KB