19 maja 2017

Dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018.

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Panią Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie: www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia.