29 czerwca 2017

Patent na bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Główny Inspektor Sanitarny podaje ważne informacje dotyczące wypoczynku:

1. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli www.gis.gov.pl/

2. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

3. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

4. Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej gis.gov.pl

Załączniki