26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku

 Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Polecam przydatne strony internetowe, poświęcone organizacji bezpiecznego wypoczynku:

  1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

  1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

  1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

  1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

  1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

  1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

  1. Informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie

sk.gis.gov.pl

8. Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:

wsse.olsztyn.pl

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki