21 grudnia 2017

Podsumowanie Akcji „Świąteczna pomoc Polakom na Kresach”

W dniach 18 i 19 grudnia 2017r. do szkół w obwodzie wileńskim na Litwie dotarły paczki z Warmii i Mazur w ramach organizowanej po raz kolejny akcji „Świąteczna pomoc Polakom na Kresach”.
Inicjatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Jadwigę Baczewską oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie reprezentowana przez ks. Jarosława Dobrzenieckiego.
Od początku grudnia uczniowie podejmowali wiele akcji w szkole, by zebrać jak najwięcej żywności i słodyczy. Przed samym wyjazdem pakowali zebrane dary do paczek do późnych godzin nocnych.
Wolontariusze z Olsztyna przekazali ok. 250 paczek żywnościowych szkołom na Litwie; Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Szkole Podstawowej w Kiwiszkach; obie w obwodzie wileńskim.
Uczniowie szkół przygotowali dla gości z Polski wzruszające jasełka wigilijne w języku polskim, na które przybyli nie tylko uczniowie, nauczyciele, również rodzice i dziadkowie uczniów. Gospodarze bardzo gorąco podziękowali za ofiarowaną pomoc.
Z ramienia Warmińsko Mazurskiego Wojewody życzenia Polakom na Litwie złożył Doradca Wojewody Marcin Domian a życzenia od Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty przekazała wizytator Alicja Pogorzelska.
W drodze powrotnej goście z Polski zwiedzili Wilno m.in. Ostrą Bramę, a ostatnim punktem wizyty było złożenie hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na Cmentarzu na Rossie w związku ze 150 – rocznicą urodzin wielkiego Polaka.
Na apel Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego odpowiedziały szkoły w województwie warmińsko–mazurskim i dostarczyły paczki z żywnością i słodyczami: Archidiecezjalne Przedszkole im. Świętego Mikołaja w Olsztynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcinach, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa w Głodkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu, Szkoła Podstawowa Nr 29 i. Jana Liszewskiego w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci Unicef w Olsztynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, Przedszkole Samorządowe w Jonkowie, XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie.
Wśród darczyńców były również osoby prywatne.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.