16 stycznia 2018

Bezpieczne ferie zimowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek
województwa warmińsko –mazurskiego
Drodzy uczniowie,
Szanowni rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, życzę Wam udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, dobrych pomysłów oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Niech ferie będą dla Was czasem umożliwiającym korzystanie z uroków zimy, przeżycia ciekawych przygód. Przypominam o obowiązku noszenia elementów odblaskowych nie tylko w terenie niezabudowanym.

Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele

Zwracam się do Państwa Dyrektorów Szkół z apelem o przeprowadzenie w szkołach oraz placówkach rozmów, zajęć edukacyjnych na temat bezpiecznego wypoczynku. Szczególnie należy uczulić dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z organizowania zabaw zimowych w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych. Proszę o przekazanie dzieciom i młodzieży uwag na temat rozważnego korzystania z lodowisk oraz właściwego poruszania się po drogach i używania elementów odblaskowych. Szczególną troską należy otoczyć najmłodszych, przypominając im też numery telefonów alarmowych, sposoby powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Ferie to czas zwiększonej aktywności naszych dzieci, a w związku z tym odpowiedzialności nas dorosłych za ich bezpieczeństwo, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i wtedy, gdy wypoczywają poza domem. Apeluję do rodziców, aby nie pozostawiali dzieci bez opieki. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa zorganizowanego wypoczynku dzieci, zachęcam do kontaktowania się ze służbami i instytucjami.

Przypominam, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.), osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Jest to obowiązek egzekwowany od osób pełniących opiekę nad osobą do ukończenia 16 roku życia pod karą grzywny.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

– Skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;

– Sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr www.turystyka.gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej;

– Sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku znajdującym się na stronie internetowej MEN oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Warto odwiedzić niżej wskazane strony internetowe, na których zamieszczono ważne informacje związane z bezpieczeństwem:

  1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

  1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

  1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

  1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

  1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

  1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

  1. Bezpiecznie na stoku

www.bezpiecznienastoku.pl

  1. Bezpieczna podróż

mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni

Policja ostrzega Ostrożnie na lodzie.

Pozostaję z nadzieją, że wspólne działania Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przyczynią się do udanych ferii zimowych.

Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty