31 sierpnia 2018

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do sformułowania swojego punktu widzenia odnośnie zmian klimatycznych poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczy się kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

W załączeniu Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 28 września br. na adres: l.janiszewska@wfosigw.olsztyn.pl

Osobami do kontaktu w sprawie MKK 2018 są: Beata Kowalska, nr tel. 89 522 02 38; Lucyna Janiszewska, nr tel. 89 522 02 27

Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę MKK danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji przedsięwzięcia pod tytułem „Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2018” oraz zgody na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane przez Organizatorów”.

Załączniki

Karta Zgłoszenia
Data: 2018-08-31, rozmiar: 16 KB
Plakat
Data: 2018-08-31, rozmiar: 558 KB
Regulamin
Data: 2018-08-31, rozmiar: 518 KB