1 października 2018

XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W środę 26 września br. uczniowie z 10 szkół województwa warmińsko-mazurskiego udali się do Warszawy na posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczniowie zwiedzali zabytki i pomniki stolicy związane z 550-rocznicą polskiego parlamentaryzmu.

Następnego dnia zgromadzili się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej w Warszawie, aby debatować nad uchwałą w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej.

Obrady SDiM otworzył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który wskazał na udział posłów pierwszego Sejmu Niepodległej w umacnianiu państwa polskiego.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pogratulował uczniom znalezienia się w zaszczytnym gronie młodzieży, która będzie mogła zabrać głos w ważnych dla siebie sprawach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć zwrócił uwagę, że reforma edukacji i zmiana podstawy programowej stała się okazją do zwiększenia ilości godzin z historii, podkreślił również rolę olimpiad historycznych w popularyzowaniu wiedzy historycznej, w tym z zakresu polskiego parlamentaryzmu.

Na zakończenie obrad uczestnicy XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przyjęli uchwałę w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia dorobku pierwszych posłów Niepodległej, zaproponowali również ustanowienie dnia 26 stycznia – Ogólnopolskim Dniem Ojców Niepodległości, by popularyzować datę pierwszych wyborów do sejmu w niepodległej Polsce. Podkreślili również, że w ramach obchodów mogą odbywać się w szkołach biegi narciarskie, ogniska, kuligi, projekcje filmów dokumentalnych.