2 października 2018

„Ogólnopolski Dzień Tornistra” w województwie warmińsko-mazurskim

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym to założenie realizowanej współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym, efektem której jest ogłoszony 1 października Ogólnopolski Dzień Tornistra. Ta akcja edukacyjna rozpoczyna projekt pod nazwą Miesiąc ważenia tornistrów. W powyższe wydarzenia wpisało się spotkanie zorganizowane tego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Pana Wojciecha Cybulskiego i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pana Janusza Dzisko, którzy w towarzystwie Pracowników szkoły sprawdzali wagę szkolnych plecaków oraz sposób zapakowania książek i przyborów.

Tego samego dnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miała miejsce konferencja, której organizatorami byli: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Konferencja dedykowana była osobom, dla którym troska o właściwy rozwój dzieci i młodzieży jest przedmiotem realizacji codziennych zadań zawodowych, ale także wyrazem osobistego zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. Na sali byli obecni dyrektorzy szkół, pracownicy Kuratorium Oświaty, nauczyciele, pielęgniarki, rodzice i opiekunowie dzieci.

Na początku konferencji zabrali głos: Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego Pan Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Pan Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Janusz Dzisko oraz Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie Pani dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek.

W czasie spotkania prelegenci przedstawili następujące referaty:

  1. Obciążenie uczniów plecakami – wyniki badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie warmińsko-mazurskim, Janusz Dzisko – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
  2. Epidemiologia i skutki wad postawy, prof. dr hab. n med. Ireneusz Kowalski – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
  3. Ciężki plecak, druga strona medalu, mgr fizjoterapii Jacek Żukowski – Kierownik Działu Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
  4. Jak żywieniem wzmocnić kręgosłup, dr inż. Anna Hinburg – dietetyczka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Prelegenci uświadomili słuchaczom, że problematyka dotycząca ciężkich tornistrów jest wielopłaszczyznowa i wymaga współpracy środowiska medycznego ze szkołami i placówkami oświatowymi. Taką wolę dalszego współdziałania wyrazili obecni na sali dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Dowodem dużego zainteresowania problematyką konferencji była żywa dyskusja w ostatniej części spotkania przeprowadzonej w formie panelu. Była to okazja nie tylko do uzyskania od prelegentów precyzyjnych odpowiedzi na kierowane zapytania, ale także do dzielenia się uwagami i dobrymi praktykami w zakresie odciążenia plecaków szczególnie najmłodszych uczniów.

Edukacja prozdrowotna, ukierunkowana na profilaktykę wad postawy wymaga permanentnych działań i musi obejmować swoim zasięgiem różne rozwiązania przy współpracy wielu podmiotów. Organizatorzy i uczestnicy konferencji wyrazili potrzebę kolejnych spotkań, które ułatwią wykonywanie przez szkoły zadań dotyczących tworzenia warunków dla odpowiedzialnego rozwoju dzieci i młodzieży.