8 października 2018

List MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

W załączeniu przekazuję list Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

List MEN
Data: 2018-10-08, rozmiar: 299 KB