17 października 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w okresie jesienno-zimowym następuje szybka zmiana warunków atmosferycznych, wcześniej zapada zmrok, a to wszystko powoduje, że kierowcom trudniej jest dostrzec pozbawionych elementów odblaskowych pieszych i rowerzystów. W tym czasie dochodzi do większej liczby zdarzeń w ruchu drogowym, w tym także ze skutkiem śmiertelnym, których ofiarami są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi.

W związku z nadejściem okresu największego ryzyka wystąpienia tych zdarzeń przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym po drodze gdzie nie ma chodnika, jest obowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami.

Korzystanie z elementów odblaskowych zwiększa kilkukrotnie widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Na pogodę wpływu nie mamy, ale na stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży tak. Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców, dzieci i młodzieży z Państwa szkół i placówek w zakresie obowiązku stosowania przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Zachęcam Państwa dyrektorów do podejmowania w szkołach i placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapraszam do czynnego udziału w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szczegółowe informacje o Turnieju wraz z regulaminem dostępne są na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski