17 października 2018

Informacja o grantach

Grant „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego”: www.odn.olsztyn.pl

Grant „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty”: www.odn.olsztyn.pl

Grant „Każdy uczeń ma talent – odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności – nauczyciel w roli tutora, mentora, coacha – warsztaty Olsztyn”: www.odn.olsztyn.pl