17 października 2018

Zmiana wzoru wniosku o wyrażenie zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawce wypoczynku

Szanowni Państwo

Informujemy, że uległ zmianie wzór wniosku o wyrażenie zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania zgody i wzory załączników zawarte są w karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce – Rodzice i Uczniowie – Wypoczynek – Kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku.