20 listopada 2018

III edycja Laboratorium. Mój Profil – Ełk

16 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku odbyła się uroczysta Inauguracja III edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”. W konferencji udział wzięli m.in. uczniowie, dyrektorzy, szkolni koordynatorzy programu oraz powiatowi doradcy zawodowi, a także przedstawiciele przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. pan Jerzy Wojciech Małecki poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Krzysztof Kamiński prezes Zarządu Alnea Sp. z o.o. w Stawigudzie.

Konferencję rozpoczął pan Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który na wstępie podziękował za dotychczasową współpracę. Pan kurator zwrócił uwagę, że intencją programu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w wyborze zawodu oraz poznanie rzeczywistego środowiska pracy poprzez udział młodzieży w wycieczkach zawodoznawczych. Podkreślił również, że potrzebne jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego.

W roku szkolnym 2018/2019 deklaracje przystąpienia do Programu złożyło: powiat ełcki – 20 szkół, powiat gołdapski – 4 szkoły, powiat giżycki – 3 szkoły, powiat olecki – 2 szkoły, powiat piski – 2 szkoły. Do programu przystąpiło 19 przedsiębiorców (powiat ełcki – 15 firm, powiat olecki – 2 firmy, powiat giżycki – 2 firmy).