20 listopada 2018

III edycja Laboratorium. Mój Profil – Olsztyn, Elbląg                         

19 listopada br. zainaugurowano III edycję Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu Laboratorium. Mój Profil. Chęć udziału w Programie zadeklarowało 157 szkół oraz 57 przedsiębiorstw ze wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, zwracając się do przedstawicieli firm działających w województwie, dyrektorów szkół oraz reprezentantów organów prowadzących, podziękował za otwartość i chęć współpracy. Chcemy, aby młody człowiek poprzez poznanie konkretnych zawodów potrafił planować swoją drogę zawodową oraz chciał wiązać dorosłe życie z regionem. Wycieczki zawodoznawcze, spięte w sprawnie funkcjonujący system, dają szansę uczynienia z nich ważnej metody dydaktycznej, szczególnie w aspekcie obowiązku prowadzenia w szkole doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jestem przekonany, że korzyści z tego programu odniosą nie tylko uczniowie szkół, ale również pracodawcy, dla których dzisiejszy uczeń – uczestnik wycieczki za kilka lat może stać się cennym pracownikiem – powiedział kurator.

W spotkaniu udział wzięli również pozostali partnerzy Programu: Grzegorz Smoliński Prezes Zarządu Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krzysztof Kamiński – Prezes Zarządu Alnea Sp. z o. o.

Życzenia dobrych efektów przy realizacji III edycji Laboratorium. Mój Profil przekazał zebranym Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.