6 grudnia 2018

Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej                         

W poniedziałek 3 grudnia br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski powitał zebranych i podziękował nauczycielom za liczną obecność, która stanowiła dowód troski o przyszłość dzieci z cukrzycą i ich bezpieczny pobyt w placówkach oświatowych.

Szkolenie prowadziła pani dr n. med. Bożenna Klonowska, specjalista chorób dziecięcych, pediatra, endokrynolog i diabetolog. Wzięło w nim udział 131 nauczycieli warmińsko-mazurskich szkół i przedszkoli.