7 grudnia 2018

IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz bibliotek pedagogicznych, aktywnie wpisuje się w realizację podstawy programowej i za cel wyznacza oddziaływanie na szeroko pojęty rozwój młodego człowieka, poprzez rozwój kompetencji czytelniczych, które wpływają na sukces ucznia.

IV Ogólnopolski Konkurs ,,Wielka Liga Czytelników” objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 7 grudnia 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: wielka-liga.pl