8 stycznia 2019

Informacja o wykorzystaniu w 2018 roku pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2018 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. Informację proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą (tabela do pobrania).

Wypełnioną tabelę podpisaną przez osoby reprezentujące urząd proszę przesłać w terminie do 22 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J.Piłsudskiego 7/9.

Jednocześnie proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Telefon do kontaktu: Ewelina Paź–Zduniuk, 89 5232-559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

TABELA
Data: 2019-01-08, rozmiar: 10 KB