10 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Termin dostarczania prac mija 1 marca 2019 r.

Regulamin konkursu, warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: sp34.lublin.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki