12 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

 • Termin: 5 kwietnia 2019
 • Miejsce: Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny
  ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, www.opnt.olsztyn.pl
 • Organizator: Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty;
 • Współorganizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Współpraca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji;
 • Partnerzy: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Prezydent Olsztyna;
 • Forma: Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy; dodatkowo organizacja stoisk promujących szkoły z regionu (w trakcie wydarzenia).
 • Uczestnicy kongresu: lokalni i regionalni Pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, Dyrektorzy szkół, Organy prowadzące, Wojewódzkie rady rynku pracy, Izby rzemieślnicze, Urzędy pracy, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, środowiska związane z kształceniem branżowym, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członkowie Sektorowych rad ds. kompetencji.

Cele:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
 • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie obecne Mobilne Centrum Edukacyjne www.frse.org.pl (dostępne dla uczniów w zorganizowanych grupach).

Podczas Kongresu odbędzie się część konferencyjna i panelowa.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Udział szkół województwa warmińsko – mazurskiego w projekcie jest dobrowolny. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji przedsięwzięcia, szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Formularz zgłoszenia do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym”

Szkoły (branżowe szkoły I stopnia i technika) województwa warmińsko – mazurskiego, które wyrażają wolę uczestnictwa w części wystawienniczej wypełniają formularz zgłoszeniowy do dnia 25 lutego 2019 r.