20 lutego 2019

Akcja „Lekcja dla Rodaka”

Fundacja dla Rodaka z siedzibą w Olsztynie, która stawia sobie za cel upowszechnienie historii Polski, przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu, stworzenie przyjaznej atmosfery dla repatriantów, integrację społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu oraz rozwój kultury, zachęca szkoły do włączenia się po Akcji ,,Lekcja dla Rodaka”.

Akcja polega na zorganizowaniu w szkołach zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii oraz na Kresach w celu uwrażliwienia młodego pokolenia na potrzebę niesienia pomocy Rodakom, ich potomkom oraz na spełnienie nadziei na powrót do kraju ojczystego.

Szczegółowe informacje o akcji na stronie: www.fundacjadlarodaka.pl w zakładce Wydarzenia/Lekcja dla Rodaka.