1 marca 2019

Spotkania Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniach 11 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie oraz 27 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, odbyły kolejne spotkania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy W-MKO poświęcone w głównej mierze organizacji Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawodowego, który odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo –Technologicznym. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej, partnerami Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Prezydent Olsztyna.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie. Podczas kongresu zaplanowana jest część konferencyjna i panelowa. Przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym do dyspozycji odwiedzających będzie Mobilne Centrum Edukacyjne. Wydarzeniu będzie towarzyszyła część wystawiennicza, polegająca na prezentacji przez szkoły branżowe I stopnia i technika swoich dokonań i współpracy z pracodawcami. Podczas spotkania Rady Dyrektorów na podstawie zgłoszeń szkół dokonano wyboru koordynatorów poszczególnych branż i przydziału zadań. Ponadto przekazano dyrektorom informacje ze szkolenia Kuratorów Oświaty, Koordynatorów ds. kształcenia zawodowego oraz Członków Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy MEN, które odbyło się w dn. 19-20 lutego 2019 r. w Osuchowie.