13 marca 2019

WAP.272.6.2019.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Data: 2019-03-13, rozmiar: 225 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - Formularz techniczny
Data: 2019-03-13, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Data: 2019-03-13, rozmiar: 23 KB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 84 KB