15 marca 2019

Spotkanie poświęcone tworzeniu sieci doradztwa metodycznego

13 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego ze starostami powiatu bartoszyckiego, kętrzyńskiego, nidzickiego oraz dyrektorem Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Spotkanie poświęcone było sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z zapisami ustawowymi kurator oświaty, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, przygotowuje na każdy rok szkolny plan sieci doradztwa metodycznego.

W celu zapewnienia nauczycielom naszego województwa równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego, planuje się utworzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w różnych powiatach województwa, w tym w powiecie nidzickim, kętrzyńskim i bartoszyckim.

Obecny na spotkaniu Pan Michał Jodko, dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, przedstawił działalność publicznej placówki doskonalenia oraz korzyści wynikające z jej funkcjonowania. Podczas posiedzenia rozmawiano o pracy nauczycieli, która wiąże się z potrzebą ciągłego doskonalenia i zdobywania kompetencji oraz o odbudowie doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim.