19 marca 2019

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Jak Uszczypnie Będzie Znak” im. Anny Szewczyk – Konefał

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum. Zadanie polega na napisaniu wiersza lub fragmentu prozy, w których to formach uczniowie opiszą swoje uczucia podczas choroby lub po stracie kogoś bliskiego.

Konkurs trwa od 4.03 do 30.04.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy literackiej nigdzie niepublikowanej i nienagrodzonej w terminie do 1.05.2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Kusocińskiego 82-300 Elbląg, ul. Wyżynna 3, z dopiskiem „Konkurs im. Anny Szewczyk-Konefał”, bądź na adres mailowy sp25@elblag.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie szkoły: zs2elblag.pl