22 marca 2019

Seminarium branżowe w Morągu                                                  

14 marca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu odbyło się Seminarium Branżowe „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. Seminarium zgromadziło, dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i przedsiębiorców zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego.

W spotkaniu uczestniczyli Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu – Marek Siudak, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Danuta Oleksiak, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych – Danuta Gomulska.

Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z głównych celów działalności szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinno być przygotowanie absolwentów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Zmiany w kształceniu zawodowym przedstawiła Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wskazała, że zapewnienie adekwatności kształcenia do potrzeb rynku pracy nie jest możliwe bez współpracy szkół z pracodawcami, którzy posiadają największą wiedzę na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody.

Prezentacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” dokonała Renata Iłeczko, wojewódzki koordynator programu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego zaprezentowała Wioletta Śląska-Zyśk, specjalista ds. promocji działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Patrycja Wojciechowska, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przedstawiła – Prognozy na rynku pracy „Barometr zawodów”.

O zmianach na lokalnym rynku pracy powiadomił Robert Pawlik, pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy Filia Morąg.

Przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołą przedstawił właściciel Fabryki Mebli Taranko, Aleksander Taranko oraz właściciel Morąskiego Centrum Budowlanego, Waldemar Kostrzębski. Przedsiębiorcy wskazali na korzyści wypływające ze zmian wprowadzanych w szkolnictwie branżowym dla pracodawców, którzy mogli uczestniczyć w przygotowywaniu zmian programowych oraz którym ustawowo zagwarantowano wspieranie systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego.

Prezentacji projektów realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, z ukazaniem współpracy szkoły z pracodawcami, dokonały Joanna Draheim i Agnieszka Stefaniak.

Podczas seminarium wybrzmiało, że zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe jest skutecznym narzędziem służącym przeciwdziałaniu bezrobociu wśród młodych ludzi.