30 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice Absolwentów Szkół

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2019/2020.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki