30 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice Absolwentów Szkół

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2019/2020.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki