7 maja 2019

Konferencja „Przebywanie na akwenach i uprawianie sportów wodnych”

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Grupa Specjalna Płetwonurków RP zapraszają młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konferencji, której tematem przewodnim jest bezpieczeństwo młodzieży z zakresu „Przebywania na akwenach i uprawiania sportów wodnych”. Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. (godz. 10:00 – 12:00) w sali nr 52 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Celem konferencji jest wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacji zagrożenia życia, umiejętność obsługi sprzętu ratunkowego, asekuracyjnego, techniki samoratowania oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Przewodnim celem spotkania z młodzieżą jest podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie statystyki wypadków i utonięć wśród młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencja zrealizowana zostanie w oparciu o prezentację multimedialną pokaz filmów edukacyjnych, sprzętu asekuracyjnego, ratunkowego oraz technik samoratowania.

Prelegentami będą: Patrycja Plewka – psychotraumatolog oraz Maciej Rokus – pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw bezpieczeństwa. Przewidziane jest wręczenie nagród w formie kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych dla uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania prelegentów w odniesieniu do omawianego zakresu.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony poniżej do dnia 16 maja 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowyzgłoszenia zostały zakończone.