13 czerwca 2019

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przypomina, że o udziale dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku zaświadcza organizator wypoczynku przekazując osobom zainteresowanym kopię potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.

Organizator wypoczynku obowiązany jest do drukowania potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku z pozycji swojego konta, funkcjonującego w ogólnopolskiej bazie wypoczynku. Możliwość wydruku pojawia się natychmiast po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratora oświaty i trwa do momentu usunięcia danych z bazy wypoczynku, zgodnie z terminem wskazanym w art. 92h ust.2 ustawy o systemie oświaty, czyli po upływie 30 dni od dnia zakończenia odpowiednio ferii zimowych i ferii letnich.