17 czerwca 2019

Przyznanie tytułów „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2018/19

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnień w postaci tytułu ”Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz”.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

W załączeniu lista pracodawców, którym przyznano tytuł Zawodowy Pracodawca oraz wykaz wnioskodawców, którzy wystąpili do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przyznanie wyróżnień dla pracodawców.

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymały wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

  1. Pani Halinie Kołtun, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie;
  2. Panu Leszkowi Jastrzębowskiemu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dorota” w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Gratulujemy Zwycięzcom. Wręczenie okolicznościowych Statuetek oraz Wyróżnień odbędzie się podczas Uroczystej Gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie we wrześniu 2019 r.

O terminie uroczystości pracodawcy i wnioskodawcy zostaną powiadomieni listownie.

Załączniki

Tabela
Data: 2019-06-17, rozmiar: 109 KB