18 czerwca 2019

Konkurs na nazwę planety pozasłonecznej

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) wraz z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA) ogłaszają ogólnonarodowy konkurs na nazwy: planety pozasłonecznej i jej gwiazdy. Jest to część globalnej inicjatywy podjętej w ramach obchodów stulecia IAU. Każdy kraj otrzymuje prawo nadania nazwy jednej gwieździe oraz krążącej wokół niej planecie. Swoje propozycje może zgłosić osoba organizacja, instytucja, szkoła. W przypadku szkół każda z klas ma prawo do zaproponowania swojego pomysłu.

W zgłoszeniu należy podać dwie nazwy – jedną dla planety i jedną dla gwiazdy. Najlepiej, aby były one związane ze sobą tematycznie, a także miały historyczny, kulturowy lub geograficzny związek z Polską. Należy także dołączyć krótkie uzasadnienie proponowanej nazwy. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.iau100.pl/planety w terminie do 31 lipca 2019 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: www.iau100.pl/planety/formularz

Informujemy także, że po wakacjach realizowany będzie projekt wizyt astronomów w szkołach. Szczegóły zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu. Już dzisiaj placówki mogą zgłaszać wstępne zainteresowanie na adres: iau@pta.edu.pl .

Kontakt:
dr Krzysztof Czart, dr Halina Prętka-Ziomek
iau@pta.edu.pl, tel. 513 733 282, 509 809 962