8 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
woj. warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) dyrektorzy szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

(REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, tj. do godz. 12.00 w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki