11 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice i Opiekunowie
Absolwentów szkół podstawowych

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Wolne miejsca po SP
Data: 2019-07-19, rozmiar: 51 KB