7 sierpnia 2019

Uwaga – zmiana terminu narad inaugurujących rok szkolny 2019/2020 w Olsztynie

Szanowni Państwo Dyrektorzy

informujemy, że zmianie uległ termin narad inaugurujących rok szkolny 2019/2020 w Olsztynie. Spotkania odbędą się według następującego porządku:

Lp. Data Miejsce Powiaty
1. 26.08.2019 r.
godz. 09.00-11.00
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
M. Olsztyn, p. olsztyński
26.08.2019 r.
godz. 12.00-14.00
OLSZTYN
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski, ostródzki
2. 22.08.2019 r.
godz. 10.00-12.00
ELBLĄG
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137
M. Elbląg, elbląski, bartoszycki, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski
3. 23.08.2019 r.
godz. 10.00-12.00
EŁK
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku ul. Grunwaldzka 1
ełcki, giżycki, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki