30 sierpnia 2019

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podczas uroczystości, która odbyła się 27 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczył nauczycielom decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulując zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci
i młodzieży oraz kształtowaniu ich postaw. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół oraz rodziny awansowanych nauczycieli. Podobne wydarzenia odbyły się w Ełku i Elblągu.
Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyły w województwie warmińsko-mazurskim kolejne 382 osoby.