10 września 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.

Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatności.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował również publikację „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO”. Poradnik zawiera wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: uodo.gov.pl/pl/p/poradniki.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: uodo.gov.pl/pl/434/1153.

Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu.