11 września 2019

Wyniki naboru ogłoszenie nr 50918 – specjalista ds. obronnych

Lp. nazwisko i imię kandydata, miejsce zamieszkania
1. Leszczyński Ryszard, Olsztyn