17 września 2019

Badania ankietowe nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2019 r. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będą kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r.

Badanie stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającej w ramach Rady Europy. W programie uczestniczy blisko 40 krajów europejskich. We wszystkich krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach.

Badanie stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.

Uprzejmie proszę o wsparcie realizacji badań w Państwa szkołach.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki