10 października 2019

Warsztaty dla nauczycieli – Las-Fabryka doskonała. Inspiracje encykliką „Laudato si”

„Las – Fabryka Doskonała. Ispiracje Encykliką Laudato siʼ ” to warsztaty, które odbyły się w dniu 8 października 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Organizatorem warsztatów był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Teologii w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół/placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki otwierając warsztaty zwrócił uwagę na szczególną rolę nauczycieli w poszerzaniu wiedzy uczniów na temat ekologii integralnej oraz jak istotne jest pobudzanie wrażliwości ekologicznej, będącej fundamentem szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Następnie Pani Urszula Dyl-Nadolna, po krótkim wprowadzeniu przeprowadziła wraz z zespołem ćwiczenia praktyczne obrazujące pojęcie ekologii. Wykonano między innymi ciekawe zadanie „Odpowiedzialny konsument – budowanie na mapie świata powiązań konsumenckich”, które można wykorzystać w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą w środowisku szkolnym.

W dalszej części Pani dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM poprowadziła wykład z elementami konserwatorium w oparciu o nauczanie na temat ekologii papieża Franciszka, zawarte w encyklice Laudato si.

Program warsztatów był niezwykle dynamiczny, a tematyka środowiska naturalnego i ochrona jego zasobów przedstawiona w sposób interesujący i nieszablonowy. Na koniec warsztatów wywiązała się interesująca dyskusja na temat poruszanych podczas warsztatów zagadnień.