18 października 2019

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

zbliża się okres jesienno-zimowy, krótsze dni, opady deszczu i gęste mgły – to wszystko pogarsza bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie narażoną grupą w tym okresie są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi. Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być niewidoczni dla innych uczestników ruchu, stąd też tak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym po drodze gdzie nie ma chodnika, jest obowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami.

Jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się znacznie bardziej bezpieczni. Odblask w pewnych sytuacjach może okazać się elementem bezcennym i uchronić dziecko przed wypadkiem.

To na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie najmłodszych do bezpiecznego funkcjonowania w każdej sytuacji, w tym także na drodze. Apelujmy do dzieci, aby zachowały szczególną ostrożność na drodze i nie bagatelizowały nakazów noszenia elementów odblaskowych.

Zachęcam Państwa dyrektorów do podejmowania w szkołach i placówkach oświatowych inicjatyw edukacyjnych upowszechniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki