6 listopada 2019

Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! III edycja

Studium Prawa Europejskiego ogłosiło III edycję konkursu STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą uzależnienia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej organizatora: spe.edu.pl