27 listopada 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Organizatorem konferencji jest Fundacja „Rodzice Szkole”. W czasie konferencji dokonane zostanie podsumowanie kolejnego etapu realizowanego przez Fundację wieloletniego programu: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i budowania kapitału społecznego kraju. Szczególna uwaga poświęcona będzie tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, gospodarce finansowej rad rodziców oraz projektom nowelizacji prawa oświatowego, mającym na celu precyzyjne określenie statusu rad rodziców.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w godz. 10.30 – 15.15 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 (Aula Schumana).

Organizatorzy kierują prośbę do dyrektorów wszystkich szkół z całego województwa o zachęcanie do uczestnictwa w konferencji przedstawicieli rad rodziców.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie radyrodzicow.pl lub po kliknięciu w link: forms.gle/69cwtYgwTyN2zbTM6.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-11-27, rozmiar: 72 KB