29 listopada 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo Organizatorzy Wypoczynku 

Nowa funkcjonalność bazy wypoczynku – podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zmian również w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, za który zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.*

*Opracowano na podstawie pisma nr DWKI-WWR.416.146.2019.EZS­­­­­­­­­­ Ministerstwa Edukacji Narodowej z 21 listopada 2019 r.