29 listopada 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021. Informacje nt. rekrutacji w załączeniu i na stronie internetowej www.orpeg.pl

Załączniki

Ogłoszenie o rekrutacji-na 2020-21
Data: 2019-11-29, rozmiar: 1 MB