5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”.

Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w Godzinę Kodowania. Zadanie jest łatwe do wykonania nawet dla początkujących! Dostępne są przewodniki uczestnictwa.

Więcej informacji: hourofcode.com/pl