9 stycznia 2020

Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia ogłasza konkurs o swoim patronie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.zs7.lublin.pl