20 stycznia 2020

Monitorowanie wdrażania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z monitoringiem wdrażania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 (WPRES), zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat działań podjętych w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w Państwa szkołach w 2019 r. zgodnie z poniższym formularzem:

formularz opisowy

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tabeli w terminie do dnia 7 lutego 2020 r.