23 stycznia 2020

Zaproszenie do udziału w kampanii Wolni-Niewolni

Informujemy, że 7 lutego 2020 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat kampanii „Wolni-Niewolni” dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Kampania Wolni-Niewolni organizowana jest przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) i będzie trwała od lutego do czerwca 2020 r. Celem kampanii jest zebranie funduszy, które pozwolą pomóc ofiarom handlu ludźmi w Afryce.

Zebrane środki finansowe będą przekazane dla organizacji HAART Kenya i pozwolą powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Na chwilę obecną HAART jest jedyną organizacją w Kenii, która prowadzi schronisko dla ofiar handlu ludźmi. Od początku działalności HAART Kenya pomógł ponad 350 ofiarom oraz przeszkolił ponad 30 000 osób narażonych na sprzedaż.

W czasie kampanii będą odbywać się m.in.: aukcje przedmiotów przywiezionych z Afryki, spotkania
w szkołach, konkursy, konferencje, koncerty.

Więcej informacji na stronie organizatora kampanii: pkwp.org/kampanie/wolni_niewolni