31 stycznia 2020

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Zarządzenie nr 4
Data: 2020-01-31, rozmiar: 106 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 731 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 687 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 671 KB